Liittymismenettely

Jokaisen uuden kiinteistön osalta, joka halutaan liittää yleiseen vesi- ja/tai viemäriverkkoon, joutuu hakija rakennuslupahakemuksen yhteydessä täyttämään myös hakemuksen vesi- ja/tai viemäriverkkoon liittämisestä. Hakemus käsitellään vesilaitoksen toimesta ja jos lupa myönnetään on jokainen liittyjä velvollinen tekemään liittymissopimuksen vesilaitoksen kanssa.

Sopimuksen mukana liittyjä saa sopimusehdot ja vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot, joita tulee noudattaa. Sopimuksessa määrätään taksan mukainen liittymismaksu ja maksuehdot.
Liittymismaksu maksetaan laskun mukaan sovittuna eräpäivänä.
Sopimuksenteon jälkeen voi liittyjä sopia vesilaitoksen kanssa liittymän teknisestä toteuttamisesta ja aikataulusta.
Jo olemassa olevan kiinteistön liittämistä vesi- ja/tai viemäriverkkoon haettaessa on liittyjän otettava suoraan yhteys vesilaitokseen, mistä hän saa täytettävän hakemuslomakkeen. Sen jälkeen menettely jatkuu kuten uusien kiinteistöjen kohdalla.
Liittymissopimuksen laatimista varten vesilaitoksella pitää olla vähintään seuraavat tiedot liittyjästä:

  • liittyjän nimi
  • liittyjän osoite
  • laskutusosoite

Vesilaitoksen tarvitsemat tiedot liitettävästä kiinteistöstä:

  • kiinteistön tarkka sijainti (osoite)
  • kiinteistötunnus tai rekisteri numero
  • muiden kuin pientalojen kerrosalaneliöiden määrä