Haapajärven Vesi Oy toimittaa asiakkailleen puhdasta talousvettä jonka laatu kestää vertailun. Yhtiö huolehtii jätevesien viemäröinnistä siten, että vesistöt ja muu ympäristö säilyvät puhtaina.

Vikapäivystys

ARKISIN 8.00–15.30

044 3034 513

MUINA AIKOINA

08 7851 522

Haapajärven Vesi Oy toimittaa asiakkailleen puhdasta talousvettä jonka laatu kestää vertailun. Yhtiö huolehtii jätevesien viemäröinnistä siten, että vesistöt ja muu ympäristö säilyvät puhtaina.

Häiriötiedotteet

Vedenjakelun keskeytys: Koposperä
Häiriö alkaa: tiistai 2.4.2024 klo 12:00
Tilanne: saneeraustoimista johtuva tilapäinen häiriö
Alustava korjautuminen: tilanne ohi

Haapajärven Vesi Oy suorittaa alueella runkovesijohdon saneeraustoimia, josta johtuen alueella on tilapäinen katkos vedenjakelussa klo 12-14. Vaikutusalue Koposperän suunta.

Vesijohtoverkostossa suoritettavien töiden takia voi veden laatu tilapäisesti huonontua, kun verkostoon pääsee ilmaa. Samentumat poistuvat kuitenkin varsin nopeasti juoksuttamalla kylmää vettä kiinteistön vesihanasta tai hanoista 10-15 minuuttia.

Pahoittelemme häiriötä. 

Vikapäivystys

ARKISIN 8.00–15.30

044 3034 513

MUINA AIKOINA

08 7851 522

AJANKOHTAISTA

Muutoksia hintoihin

Muutoksia hintoihin

Haapajärven Vesi Oy korottaa 1.1.2024 alkaen talousveden arvonlisäverollista kuutiohintaa 0,12 €/m3 ja jäteveden arvonlisäverollista kuutiohintaa 0,43 €/m3 1.1.2024 alkaen. Uusi talousveden...

Veden laatu

Veden laatu

Yhtiön jakelema vesi käsitellään vedenottamolla kalkkikivialkalointilaitoksessa. Alkaloinnin avulla raakaveden kovuus ja pH korjataan suositusten mukaiseksi. Veden mikrobiologinen laatu on koko...

Ilmoita
mittarilukema

Ilmoita viasta
tai häiriöstä

Tee vesiliittymä-
sopimus

VINKKEJÄ / TIETOPANKKI

Vaarallinen jäte oikeaan osoitteeseen!

Vaarallinen jäte aiheuttaa väärään paikkaan joutuessaan erityistä vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Tunnista vaarallisen jäte ja käsittele se oikein.

Pidetään viemärit vedossa

Viemäreihin päätyy rasvaa useista eri lähteistä: ravintoloista, elintarviketeollisuu- desta, leipomoista ja kotitalouksista. Rasvajäte voi aiheuttaa viemärissä hajuhaittoja ja muodostaa vähitellen rasvatu- koksen.