Veden laatu

Yhtiön jakelema vesi käsitellään vedenottamolla kalkkikivialkalointilaitoksessa. Alkaloinnin avulla
raakaveden kovuus ja pH korjataan suositusten mukaiseksi.

Veden mikrobiologinen laatu on koko vuoden ollut hyvä sekä verkostoon pumpatussa, että kuluttajille jaellussa vedessä. Veden laatua tarkkailee hyväksytyn valvontaohjelman mukaisesti kaupungin valvontalautakunta ja laboratorio-tutkimukset tekee Seilab Oy:n elintarvike- ja ympäristölaboratorion Haapaveden toimipiste.

Veden mikrobiologisen laadun varmentamiseksi Kinnulan vedenottamolla on käytössä ultraviolettisäteilytykseen perustuva desinfiointilaite. Laite käsittelee kaiken kulutukseen pumpattavan veden.

Veden kovuus Haapajärven Vesi Oy:n asiakkaille johdetussa vedessä on 0,46 mmol/l. Verkostoveden happamuus on 8,0 pH.