Veden laatu

Veden laatu Yhtiön jakelema vesi käsitellään vedenottamolla kalkkikivialkalointilaitoksessa. Alkaloinnin avullaraakaveden kovuus ja pH korjataan suositusten mukaiseksi. Veden mikrobiologinen laatu on koko vuoden ollut hyvä sekä verkostoon pumpatussa, että kuluttajille...